Ulrichovo bělidlo – Aspell

Aspell

33

Malá vodní elektrárna ULRICHOVO BĚLIDLO

Ulrichovo bělidlo je neodmyslitelně spjato s historií Loučné nad Desnou – Rejhotice.

Bělírna, úpravna plátna a následně i malá vodní elektrárna byly podle dochovaných zdrojů provozovány několika generacemi rodiny Ulrichů, první zmínky se objevují již z 19. století. V roce 1921 byl vystaven a zkolaudován jez Ulrichovo bělidlo. Přesný zánik vodního díla není znám, důvodem ukončení ale byla neefektivnost provozu.

Jak fungovalo bělidlo a malá vodní elektrárna na začátku minulého století, je patrné z fotografií pořízených Gustavem (Gustem) Ulrichem, vnukem Friedricha Karla Ulricha, zakladatele rodinné firmy. Ty byly nalezeny na počátku milénia v dřevěné bedýnce na skleněných negativech. Jejich unikátnost spočívá až v reportážním dokumentování života v Loučné nad Desnou a Rejhoticích, z nichž je patrné, že bělidlo a později elektrárna byly nedílnou součástí místního života.

Dluhopisy ASPELL 4,70/25 MVE Ulrichovo bělidlo

Součástí akvizice areálu v Loučné nad Desnou – Rejhoticích, kterou realizovala naše nemovitostní společnost ASPELL a. s. koncem roku 2020, jsou i malá vodní elektrárna a jez Ulrichovo bělidlo. Historický objekt se v současné době nachází ve špatném technickém stavu. Aby mohl sloužit svému původnímu účelu, je třeba jeho kompletní renovace, a to včetně rybího přechodu. Opravou elektrárny a stoletého jezu Ulrichovo bělidlo chceme do lokality navrátit ekologický zdroj vodní energie čerpané z přirozeného zdroje – horské řeky Desná. Pro investiční záměr jsme vydali emisi dluhopisů ASPELL 4,70/25. Jednotliví investoři mají možnost se podílet na ekologickém projektu, který navrací lokalitě významnou historickou stavbu.

Jak využijeme získané finanční prostředky?

Prostředky plně využijeme na kompletní renovaci vodního díla, kterému navrátíme původní vzhled i účel a zachráníme tak historickou stavbu před hrozícím zánikem. Vzhledem k tomu, že v lokalitě realizujeme další investiční záměry, je zodpovědný přístup k obnově stavby, které je spjata s místním životem již několik století, naší prioritou.

Jak vaše prostředky zhodnotíme?

Po obnovení malé vodní elektrárny, která bude disponovat jednou turbínou, bude předpokládaná roční výroba energie za průměrně vodný rok cca 340 000 kWh. Elektrárna se stane dodavatelem ekologické energie pro okolní zástavbu, ceny budou stanoveny dle aktuálních ceníků.

 • emitent

  ASPELL a. s.

 • název emise

  ASPELL 4,70/25

 • úroková sazba

  4,7 % p. a.

 • jmenovitá hodnota dluhopisu

  30 000 Kč

 • minimální výše investice

  30 000 Kč

 • maximální výše investice / objem emise

  20 010 000 Kč

 • datum emise

  1. 9. 2021

 • datum splatnosti

  31. 12. 2025

 • výplata

  měsíčně

 • měna

  CZK

 • podoba dluhopisu

  listinný cenný papír na řad

 • ISIN

  CZ0003534083

Máte zájem o dluhopis MVE Ulrichovo bělidlo? Napište nám.

ASPELL - dluhopisy