Naše Vize?

Společně usilujeme o stabilnější budoucnost!

České zemědělství se od roku 2008 propadá do hluboké krize. Bohužel ani nejbližší budoucnost nevypadá lépe. Nízké výkupní ceny komodit a odbytové problémy nutí zemědělské společnosti propouštět zaměstnance a snižovat i další náklady. Absence jakýchkoliv jistot nedovoluje efektivně a dlouhodobě plánovat investice. Nemůžete řádně investovat do modernizace zařízení a strojů ani do kvalitního osiva a hnojiv?

Naše odpověď

Chceme najít společné východisko, jak překonat toto nelehké období. Jedním z možných opatření je začít obchodovat suroviny a odpady, které jste vyprodukovali a máte k dispozici. (výkup surovin)

A to vše v duchu 5 CZ: česká produkce, český zaměstnanec, česká technologie, český certifikát, český spotřebitel.

Náš cíl

Rádi bychom přispěli k zachování udržitelného rozvoje, zlepšili situaci českého venkova, podpořili růst zaměstnanosti a víme, že nemusíme chodit daleko! Stabilita, jistota odbytu, ekonomický růst, využívání moderních technologií, nové zkušenosti, energetická soběstačnost, udržení zaměstnanosti i finančních zdrojů v regionu,… toho všeho můžeme dosáhnout společnými silami.

Spolupracujte s námi! Budeme vaším spolehlivým, strategickým a dlouhodobým obchodním partnerem!