Obnovitelné zdroje energie

OZE je zkratka pro Obnovitelné zdroje energie. Jsou to takové přírodní energetické zdroje, které mají schopnost alespoň částečné anebo úplné obnovy. Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a tzv. biomasa. Definice obnovitelných zdrojů podle českého zákona o životním prostředí je následující: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.“