Spolupráce

Pěstujte pro nás!

Vážení kolegové zemědělci! Pěstujte pro nás! Odebereme kompletní produkci energetických plodin, bylin. Jednoduše plodinu, kterou se rozhodnete pro nás vypěstovat. Zajistíme osivo, hnojivo, budeme se s Vámi radovat, jak pěkně rostou, a to všechno, aniž byste jako pěstitelé ztratili nárok čerpat dotační podporu na plochu. Pro pěstování energe tických rostlin lze s výhodou využít půdu, která není potřebná pro produkci potravin a krmiv nebo půdu, která není vhodná k jejich pěstování. Bylo prokázáno, že je možné pěstovat energetické rostliny i na devastované půdě z důlních činností či složištích elektrárenského popílku.

Výkup zemědělských komodit

Vážení kolegové zemědělci! Staňte se našimi dodavateli! Zpracujeme surovinu a odpady, které máte k dispozici. Jedná se například o odpady z čištění obilovin, nekvalitní obilí, slámu a seno. Jedinou podmínkou je maximální vlhkost, která nesmí překročit 16%. Rádi vám pomůžeme s posklizňovými pracemi.