O společnosti ASPELL a.s.

Aspell a.s.

Jsme akciová společnost s ryze českým kapitálem vedená zkušeným týmem jak z hlediska stavby a výroby, tak i z hlediska finančního řízení, zahraničního obchodu a investic. Naše společnost se základním kapitálem 8 000 000 Kč sídlí v Praze, regionem naší působnosti je však Česká republika a celý svět.

Společnost ASPELL a.s. byla již od svého založení v roce 2008 zaměřena na ekologické využívání přírodních zdrojů. V roce 2009 společnost zahájila výrobu agropelet z obilné a řepkové slámy, energetických stéblovin a pokrutin patřících mezi OZE a obchod se zemědělskými komoditami.

Začátkem roku 2012 společnost ASPELL a.s. vstoupila, jako finanční investor, na trh CNG v dopravě, kdy společně s renovovaným dodavatelem technologie zahájila výstavbu sítě plnících stanic CNG.

Dále se dlouhodobě zabýváme investicemi a projekty v oblast farmacie a medicíny se specializací na jihovýchodní Asii.