Co je CNG?

Compressed Natural Gas

CNG je zkratka anglického názvu pro stlačený zemní plyn – Compressed Natural Gas. Zemní plyn je nejčistší a zároveň nejekonomičtější palivo, které je v současné době v dopravě k dispozici. V porovnání s klasickými palivy, jakými jsou benzín či diesel, je jeho cena poloviční a dopady na životní prostředí jsou minimální.

Zemní plyn je užíván jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových. Proč jezdit na CNG? Zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo. Je levný, má vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými i budoucími emisními limity. Ve světě jezdí na zemní plyn přes deset milionů vozidel ve více než stovce zemí. Dostatečné zásoby zemního plynu a rovnoměrnější rozložení nalezišť ve světě jsou velmi významné pro budoucí rozvoj využití zemního plynu v dopravě.

Při porovnání se stávajícími pohonnými hmotami, jakými jsou benzín či nafta, je jeho cena při stejné spotřebě paliva podstatně nižší. Jeho dopad na životní prostředí je však oproti těmto palivům minimální. CNG je čisté palivo, které nemá žádné problémy jak se současnými, tak i budoucími emisními limity.

Nárůst vozidel CNG v Evropě

CNG je možno využít jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových bez omezení výkonu zařízení, a to díky jeho vysokému oktanovému číslu. K úspěšnému využívání zemního plynu v dopravě přispívá dnes již plně vyvinutá a zavedená technologie ověřená více než dvaceti lety zkušeností.

Všechny významné světové automobilky ( Škoda, Opel, Fiat, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Ford, Iveco, Volvo a další ) dnes nabízí vedle standardního pohonu i pohon na CNG, který dnes již nepředstavuje fakticky žádné omezení – jak prostorové, tak uživatelské. V současnosti jsou běžně v provozu osobní i nákladní vozidla na CNG.

Podle zdrojů NGVA (Natural & bio Gas Vehicle Association) roste od roku 2005 počet vozidel meziročně o 30 %. Důvodem je samozřejmě jak cena paliva, tak i ekologický aspekt a podpora některých vlád. Například v Londýně tato vozidla nemají na rozdíl od ostatních problém s vjezdem do centra této metropole.

Legislativně využívaní CNG podporuje Evropská unie, která v roce 2001 přijala tzv. Bílou knihu o společné politice v dopravě. Cílem EU je do roku 2020 nahradit až 10 % spotřeby tekutých fosilních paliv zemním plynem, což pro Českou republiku fakticky znamená do konce roku 2020 navýšení počtu vozidel z dnešních 5 tisíc na 150 – 200 tisíc. Na konci roku 2012 celkově ve světě jezdilo přes 15 mil. vozidel na CNG.

Využití CNG v dopravě podle počtu vozidel v Evropě

Podíl spotřeby CNG podle druhu dopravy v Evropě