Projekt "Garantovaná úspora"

Projekt "Garantovaná úspora"

Pro provozovatele fleetové a veřejné dopravy nabízíme program „Garantovaná úspora nákladů na PHM”. Našim obchodním partnerům tímto nabízíme dlouhodobou jistotu nižších nákladů na PHM formou sjednaného procenta úspory oproti aktuální ceně používaných PHM garantované po dobu až 10 let.

Program garantované úspory je vhodný pro provozovatele středních a větších vozových parků, a to jak nákladních, tak i osobních.

V rámci tohoto programu nabízíme

  • výstavbu čerpací stanice CNG z vlastních zdrojů bez jakékoliv nutné finanční spoluúčasti partnera
  • kompletní administraci provozu stanice CNG včetně dodávek plynu a servisu stanice
  • garanci dohodnuté úspory oproti aktuální ceně původních PHM po celé sjednané období

Ekonomické přínosy programu pro naše partnery

  • jistota úspory nákladů na PHM oproti stávajícímu stavu po sjednané období
  • nulová silniční daň – provozovatel automobilu na CNG je v ČR od roku 2009 osvobozen od silniční daně
  • CNG nelze z nádrží zcizit, což představuje další skrytou úsporu ve výši 3 až 5 %
  • konkurenceschopnost díky ekologii, která bývá často, společně s cenou, klíčovým kritériem pro rozhodování v rámci výběrových řízení
  • jednoduchost kontroly a řízení spotřeby CNG
  • úspory při servisu vozidel CNG

Garantovaná úspora pohonných hmot