Partnership

Kdo jsme

Finanční skupina ASPELL a.s. se dlouhodobě zabývá investicemi do ekologických projektů v České republice v rámci trvale udržitelného rozvoje. Divize CNG je zaměřená na výstavbu a provozování čerpacích stanic na CNG včetně služeb s tím spojených.

Náším cílem v CNG je vybudovat a provozovat fungující síť vlastních CNG stanic, a tím umožnit lepší využití tohoto ekologického paliva v České republice. Do konce roku 2015 plánujeme realizovat 30 CNG stanic, a to jak soukromých, tak veřejných.

Individuální přístup

Nabídka služeb v rámci výstavby, provozování nebo programu garantované úspory je vždy individuální podle faktických potřeb klienta tak, aby bylo možno dosáhnout optimálního technického i finančního řešení.

Naše technologie a servis

Používáme výhradně prověřené české, německé nebo kanadské technologie, které zajišťují maximální spolehlivost, minimální nároky na servis a minimalizují provozní náklady. V rámci divize CNG dlouhodobě spolupracujeme se společností Bonett Bohemia, a.s., která je na našem trhu největším a nejvýznamnějším dodavatelem technologie pro čerpání a plnění CNG a LPG, včetně technologie upravující bioplyn do kvality zemního plynu.

Námi používané technologie jsou instalovány ve více než 800 CNG stanicích po celé západní Evropě. Naše technologie splňuje a dokonce překračuje i nejvyšší bezpečnostní limity stanovené pro tento obor. CNG stanice jsou pod trvalou dálkovou kontrolou a servis je zajištěn po dobu 24 hodin denně.

 

Společnost ASPELL je členem skupiny NGVA europe.