Ekologie, výkon, bezpečnost

Ekologie

Veškeré CNG tovární vozy splňují nejpřísnější ekologickou normu EURO 6, a dokonce dosahují ještě podstatně nižších hodnot emisí, než tato norma vyžaduje.

CNG je tvořen z cca 98 % metanem CH4 s příznivým poměrem uhlík/vodík = 1/4. Vozidla CNG tedy vyprodukují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem.

CNG palivo je bez aditiv a jiných karcinogenních přísad a spaliny neobsahují žádný kysličník siřičitý ( SO2 ). Podle posledních studii Světové zdravotnické organizace pevné mikročástice vznikající při spalování nafty představují stejný rizikový faktor jako azbest či arzen. V SRN, kde byl tento výzkum prováděn, je roční počet průkazně zjištěných úmrtí pacientů na rakovinu 14 400 na základě zasažení organismu těmito mikročásticemi.

V případě havárie a úniku se CNG prostě vypaří a nekontaminuje zeminu. Pokud by došlo ke vznícení vozidla, CNG kontrolovaně vyhoří.

Snížení hladiny hluku

Snížení emisí při využití CNG v dopravě

Bezpečnost

Vyšší teplota vznícení CNG výrazně snižuje při nehodě nebo požáru vozidla rizika pro posádku. CNG je v autě skladováno v tlakových nádržích, které mají pětinásobnou bezpečnost oproti klasickým nádržím benzínových motorů. Při požáru vozidla se na tlakových lahvích uvolní tavné pojistky a CNG pouze vyhoří. Nemůže tedy dojít k výbuchu jako u benzínové nádrže. Důkazem bezpečnosti je i to, že vozidla na CNG mají běžně přístup do podzemních garáží.

Další výhody

Společenský aspekt - CNG je celospolečensky vnímáno velmi pozitivně jako moderní palivo, které znamená bezprostřední budoucnost v pohonu všech vozidel.

Tichý chod motoru - Motory na CNG mají výrazně tišší chod - 50% snížení hlučnosti vně vozidel a 60-70% uvnitř vozidla.

Kvalitativně technické výhody - Stále stejná kvalita odběru CNG z veřejné sítě plynovodů v protikladu z leckdy velmi špatnou kvalitou klasických PHM, zejména u menších „levnějších“ provozovatelů čerpacích stanic.

Vysoký výkon a stále stejná kvalita

Jeden m3 CNG dodává 10,6 KWh, což je absolutně nejvyšší poměr energie z fosilních paliv na jednotku objemu. CNG má oktanové číslo 125 oproti benzínu, kde se oktanové číslo pohybuje od 87 do maximálně 98 oktanů.

Z hlediska obsahu energie:

  • 1 kg CNG = 1,4 m3 CNG
  • 1 m3 CNG = cca 1 l benzínu
  • 1 kg CNG = cca 1,4 l benzínu